blog-islam


Selamat datang kami ucapkan, semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua

Bila ada gambar yang tidak bisa dimuat, silahkan klik kanan pada gambar dan pilih view image١٤٣٥ H/ 2014 M
SELAMAT DATANG DI Manaroh al-Ilmi

Cetak Pdf

Minggu, 13 Februari 2011

Tugas Tauhid

Pengarang kitab ini berkata: "Dan wajib atas setiap mukallaf secara
syara' (syari'at) untuk mengetahui apa-apa yang wajib dan juga apa-apa
yang mustahil dan apa yang boleh pada hal Allah, penghulu kami yang
maha agung dan maha mulia. Demikian pula, wajib atas mukallaf untuk
mengetahui hal-hal yang wajib, mustahil, dan boleh pada Nabi Muhammad,
Utusan Allah yang atasnya sholawat dan salam.


Penjelasan:
-Kata wajib, lazim, dan fardu bermakna satu, atau maknanya sama.
-Mukallaf adalah orang yang telah baligh dan berakal. Baligh adalah
orang yang telah cukup umurnya 15 tahun, atau orang yang telah
sempurna organ kelaminnya, dan orang yang telah sampai ajaran agama
Islam padanya. Dan kata "Mukallaf" diambil dari kata taklif, menurut
satu pendapat yaitu kewajiban atas suatu beban atau tanggungan dari
perintah-perintah dan larangan-larangan Allah S.W.T yang ada pada diri
seorang mukallaf. Dan menurut pendapat yang lain yaitu tuntutan atas
beban atau tanggungan yang ada pada dirinya.
-Dan perkataan pengarang: "secara syari'at", adalah pengecualian dari
mazhab Mu'tazilah yang mengatakan bahwa mengetahui akan Allah hanya
wajib secara 'aqal saja.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan anda sampaikan pendapat anda, karena pendapat manusia sebagai makhluk berakal dan berhati harus dihargai.